Xylan og Molykote

Overflatebehandling av komponenter til olje- og gassindustrien

NOT tilbyr Xylan, Molykote og sinkfosfatisering. Både Xylan og Molykote er effektive behandlinger der det er behov for robust overflatebeskyttelse og lav friksjon – for eksempel i krevende undervannsmiljøer på store dyp. Vi tilbyr også et bredt spekter av fargevalg som bidrar til økt synlighet under vann. NOT er en stor aktør innen Xylan-behandlinger i Norge, og har levert høyteknologiske produkter til flere kunder – både innen offshore-bransjen, mekanisk industri og Forsvaret.
Xylan overflate. Foto.

Vi kan tilby transport

Bergen–Stavanger / Stavanger–Bergen
Stavanger–Kristiansand–Østlandet / Østlandet–Kristiansand–Stavanger
Vi er også behjelpelige med andre destinasjoner.

Ta gjerne kontakt med vår planlegger for priser på transport
telefon: (+47) 48 24 62 93,
e-post: post.overflate@not-as.no.

Kontakt (+47) 48 24 62 93

Håkon Mossige
Planlegger
(+47) 48 24 62 93
Morgan Salte
Driftsleder / HMSK
(+47) 98 29 62 59
Martin Salte
Daglig leder
(+47) 90 18 30 82

Teknisk informasjon

Xylan

Forbehandling: l 6,0m x b 0,9m x h 1,5m
Herdeovn: l 6,0m x b 2,5m x h 2,5m

Xylan/Molykote

Brukes ved ekstreme behov for overflatebeskyttelse, som f.eks. på store dyp. Det finnes ulike fargevalg som i tillegg gir god synlighet under vann. Xylan har den laveste kjente friksjonskoeffisienten av alle typer overflatebehandlinger. Stabil og effektiv på lave og høye temperaturer. Xylan har smørende egenskaper og beskytter godt mot korrosjon, gjerne i kombinasjon med forbehandling av fosfat. Xylan har vært brukt i offshore industrien i 30-40 år.
Xylan forlenger levetiden og reduserer de totale driftskostnadene.

Xylan/Molykote kan brukes
  • for å oppnå lav friksjonskoeffisient
  • for å beskytte 2 glidende flater mot hverandre
  • for å muliggjøre en senere demontering uten fare for haveri av materiell
  • for å beskytte materiell mot korrosjonsangrep
  • for å oppnå støyreduserende tiltak. Gir maskiner/ utstyr en overflate med gode friksjonsegenskaper. Friksjon gir støy.
  • for å få en overflate som tåler lav/ høy temperatur
  • for å isolere komponenter mot elektrisk gjennomslag
  • for å fargekode utstyr samtidig med øvrige egenskaper – stort fargevalg

NOT bidrar til tilgjengelighet i naturen

Vi i NOT har vært involvert i to spennende prosjekter, som vil gjøre det enklere for deg å ta deg frem i naturen – hele året.
Miljøvennlig sink fra Odda. Foto.

Vi velger grønn sink 

Det betyr at sinken vi kjøper er produsert så klimavennlig som overhodet mulig.
NOT bygning med solceller på tak. Foto.

NOT satser på fornybar energi!

Vi investerer i solceller og en grønnere drift.
Søk