Topp kvalitet gir lang levetid

Og sparte ressurser.

Vi leverer produkter som skal vare. Lenge.

Det er etter en tids bruk man ser kvaliteten i overflatebehandlingen og lønnsomheten blir åpenbar. NOToverflaten er den overflaten som holder seg like fin. Der andre løsninger krever kostbart vedlikehold og gjerne stopp i produksjonen under utbedringer, er NOToverflaten holdbar. Grunninvesteringen varer lenge.

God planlegging gir god flyt

I NOT er vi opptatt av å ha en bærekraftig produksjon. Det innebærer blant annet å ha en god flyt i produksjonen slik at prosjektene blir økonomisk lønnsomme. God planlegging, riktig programvare og digital samhandling er noen av virkemidlene vi bruker for å oppnå dette.

Stein Vagle er driftsleder og planlegger i NOT. Han sørger for å legge til rette for at alle som jobber i produksjonen vet hva de skal gjøre til en hver tid.

– Vi kjører to skift på enkelte arbeidsstasjoner, slik at vi får produsert mest mulig når alt er rigget opp. Det gjør at vi blir veldig fleksible, som våre kunder setter stor pris på. 

Vagle forteller også at bedriften har daglige morgenmøter. Dette er viktig for at de ansatte skal holde seg oppdatert, vite status på prosjektene som pågår og for å prioritere rekkefølger slik at jobbene blir levert på tiden.

– Datasystemet vi bruker hjelper oss med å få god flyt i arbeidet. Der har vi alt liggende lett tilgjengelig med kort vei til de rette prosedyrene, forteller Vagle.

Det er vel heller ingen hemmelighet at god motivasjon er viktig for å gjøre en god jobb:

– Jeg synes det er gøy å arbeide. Gøy å være på jobb og ha folk rundt meg og skape ting sammen, avslutter Vagle.

Play Video about God planlegging video poster. Foto.
Play Video about Pulverlakk video poster. Foto.

Pulverlakk – et bærekraftig valg

Pulverlakk er populært valg ettersom man kan velge og vrake mellom et nesten ubegrenset utvalg av lakkfarger. Og enda bedre – lakkeringsmetoden gir god slitestyrke og beskytter særs godt mot rust.

Ivar Salte, daglig leder i NOT Pulverlakk forteller om kunder som opplever store besparelser ved valg av pulverlakk.

– Vi får tilbakemelding fra kunder om at vedlikeholdskostnaden går betydelig ned når de har brukt pulverlakk i stedet for andre overflatebehandlinger.

Pulverlakk er dessuten helt fritt for løsemidler og farlige arbeidsgasser.

– Pulverlakk er et godt valg både for oss som arbeider med det og kundene. Vi vet at produktene vi leverer kommer til å vare lenge og det føles både godt og viktig, avslutter Salte.

Pulverlakkering. Grafikk.

Pulverlakk

Pulverlakk har ingen flyktige løsemidler, noe som er veldig positivt for arbeidsmiljøet. Prosessen gir også minimalt med svinn.

En pulverlakkert overflate har høy korrosjonsmotstand og lang levetid.

Nord-Europas største og mest moderne gondolbane

– Å bygge en ny gondolbane er en stor investering i et krevende miljø. Da er det særdeles viktig å bruke løsninger som varer, med tanke på vedlikeholdskostnader, sier daglig leder i NOT Geir Ove Salte.

Byggverket skal tåle mye bruk – år etter år, storm etter storm. Da kreves en varig overflatebehandling.

Bærekraft, Voss Gondol. Foto.
  • Vi leverer det produktet våre kunder forventer til avtalt leveringstid, kvalitet og i henhold til gjeldende produktstandarder
  • Vi skal være sertifisert eller akkreditert i henhold til relevante standarder
  • Vi skal lære av våre feil
  • Vi skal dokumentere vår kvalitet
  • Å ha en optimalisert produksjon
  • Å ha et motivert, dyktig og engasjert personell
Søk