Nytt i NS-EN ISO 1461:2022

Den internasjonale varmforsinkingsstandarden ISO 1641 er nå oppdatert til NS-EN ISO 1461:2022, og den erstatter den tidligere versjonen fra 2009.

Blant hovedendringene er tydeligere definisjon av ulike ståltyper og lavere krav til beleggtykkelse for visse ståltyper. Det er også nye krav til pussing av flamme-, laser- eller plasma-skårne overflater før levering for å sikre minimumsbeleggtykkelse. 

Endringene i måleprotokoller tillater mindre beleggtykkelse på visse deler som avstivere og braketter. Tillegg C omhandler nå bruk av sinkrik maling for reparasjon av skader, samt utfordringer ved fjerning av flux og sinkaske-rester. 

Teksten i NS er også restrukturert for klarere definisjoner av begrepene, inkludert varmforsinking, overflateflekker i fuktighet og etterbehandling.

NOT bidrar til tilgjengelighet i naturen

Vi i NOT har vært involvert i to spennende prosjekter, som vil gjøre det enklere for deg å ta deg frem i naturen – hele året.
Miljøvennlig sink fra Odda. Foto.

Vi velger grønn sink 

Det betyr at sinken vi kjøper er produsert så klimavennlig som overhodet mulig.
NOT bygning med solceller på tak. Foto.

NOT satser på fornybar energi!

Vi investerer i solceller og en grønnere drift.
Søk