NOT-prosessene®

Når kravene til levetid er høye

Stål som brukes i svært korrosive miljø trenger ekstra beskyttelse fordi kravene til levetid er høye. Det kan være spesielle konstruksjoner offshore, konstruksjoner til broer, fiskeoppdrett, brygger og veier. Noen konstruksjoner/bygg er plassert slik at fremtidig vedlikehold er vanskelig å utføre. Det er derfor viktig med en optimal korrosjonsbeskyttelse som NOT-prosessene® gir.

NOT-prosessene® er et Duplex-system som består av en eller flere overflatebehandlinger som påføres varmforsinket stål. Dette gir karbonstålet den høyeste korrosjonsklasse, samt et bredt spekter av fargekombinasjoner og høy finish. Norsk Overflate Teknikk AS kan tilby 2 ulike prosesser.

Duplex 1. Grafikk.
Duplex 2. Grafikk.

Teknisk informasjon

Levetid NOT-PROSESSENE® som Duplex-system har mye lenger levetid enn beleggene hver for seg.

Formel for antatt levetid:

LT = K (LZn + LM)

Forklaring av formel:

LT: Duplex-systemets levetid

K: Miljøavhengig synergifaktor
1,5 ved miljøklasse C5 eller permanent nedsenket i vann. 1,6-2,2 ved miljøklasse C3-C4 eller når våttiden for systemet er mindre enn ca 60%. 2,1-2,3 ved miljøklasse C2.

LZn: Sinkbeleggets levetid
I år og aktuelt miljø.

LM: Malingsbeleggets levetid
I år og aktuelt miljø, dersom påført direkte på stål.

NOT-PROSESSENE® utføres i henhold til følgende standarder

  • Varmforsinking iht. NS-EN ISO 1461
  • Pulverlakkering iht. NS-EN 13438
  • Lakkering og maling iht. Norsok standard M-501
  • Overflatebehandling iht. korrosjonsklasser, ref. standard NS-EN ISO 12944-2

Hvorfor varmforsinke

Varmforsinking av stål gir i seg selv en meget god beskyttelse. Prosessen er den mest optimale rustbeskyttelse av stål og betyr lang levetid uten vedlikehold. Dette er også den rimeligste overflatebehandling av stål. Ved varmforsinking reagerer sink og jern og danner en legering. Levetiden er fra 50–100 år, avhengig av klimatiske forhold.

NOT bidrar til tilgjengelighet i naturen

Vi i NOT har vært involvert i to spennende prosjekter, som vil gjøre det enklere for deg å ta deg frem i naturen – hele året.
Miljøvennlig sink fra Odda. Foto.

Vi velger grønn sink 

Det betyr at sinken vi kjøper er produsert så klimavennlig som overhodet mulig.
NOT bygning med solceller på tak. Foto.

NOT satser på fornybar energi!

Vi investerer i solceller og en grønnere drift.
Søk