Overflatebehandling til bygg og anlegg - NOT

NOT-PROSESSENE®

NOT-prosessene® er et Duplex-system som består av en eller flere overflatebehandlinger som påføres varmforsinket stål. Dette gir karbonstålet den høyeste korrosjonsklasse og et bredt spekter av fargekombinasjoner og høy finish. Norsk Overflate Teknikk AS kan tilby 2 ulike prosesser.

NOT - Duplex
NOT - Duplex
NOT - Duplex

Stål i svært korrosive miljø:
Stål som brukes i svært korrosive miljø trenger ekstra beskyttelse fordi kravene til levetid er store. Det kan være spesielle konstruksjoner offshore, konstruksjoner til broer, fiskeoppdrett, brygger og veier. Noen konstruksjoner/bygg er plassert slik at fremtidig vedlikehold er vanskelig å utføre. Det er derfor viktig med en optimal korrosjonsbeskyttelse som NOT-prosessene® gir.

Lær mer

Levetid

NOT-PROSESSENE® som Duplex-system har mye lenger levetid enn beleggene hver for seg.

Formel for antatt levetid

NOT-PROSESSENE® formel

NOT-PROSESSENE® utføres i henhold til følgende standarder:

  • Varmforsinking i hht NS-EN ISO 1461
  • Pulverlakkering i hht NS-EN 13438
  • Lakkering og maling i hht Norsok standard M-501
  • Overflatebehandling i hht korrosjonsklasser, ref. standard NS-EN ISO 12944-2

Hvorfor varmforzinke?

Varmforzinking av stål gir i seg selv en meget god beskyttelse. Prosessen er den mest optimale rustbeskyttelse av stål og betyr lang levetid uten vedlikehold. Dette er også den rimeligste overflatebehandling av stål. Ved varmforzinking reagerer sink og jern og danner en legering.  Levetiden er fra 50 – 100 år, avhengig av klimatiske forhold.

Referanser

Aktuelt

Start typing and press Enter to search