NOT - Overflatebehandling infrastruktur

Infrastruktur

Konstruksjoner i infrastruktur skal tåle røffe forhold og mekanisk slitasje. Uønsket rust kan få konsekvenser som går på liv og helse. Vi har løsninger som tåler høy belastning. Vi overflatebehandler ihht. korrosjonsklasser beskrevet i
NS-EN ISO 12944-2:2017 og Statens vegvesen R762, hovedprosess 8 – 85.36. Med riktig overflatebehandling minimaliserer man vedlikeholdskostnader på kostnadskrevende utstyr som jernbane, veg, flyplasser o.l.

For å finne gode løsninger anbefaler vi tidlig dialog.

Referanser infrastruktur

Aktuelt

Start typing and press Enter to search