HMSK og miljøstyring

Sammen med våre kunder og leverandører skal vi kontinuerlig forbedre vår praksis og rutiner innen HMSK og miljøstyring.
Den enkelte NOT bedrift skal etablere egne mål for å etterleve NOT gruppens overordnede politikk og verdier.
Målene skal være i tråd med organisasjonens strategiske retning, og skal sikre en kontinuerlig forbedring av HMSK-systemet.

Vårt fokus og mål blant alle ansatte er en felles forståelse av HMSK og miljøstyring.

Ytre miljø

 • Nullutslipp (BAT – Best Available Technology)
 • Antall kjemikalier skal reduseres
 • Kjemikalieforbruk skal overvåkes
 • Vi skal forebygge forurensing og redusere negativ miljøpåvirkning
 • Vi skal sortere og redusere mengden avfall, og optimalisere vår ressursbruk

HMS

 • Ingen personskader og/ eller ulykker
 • Sykefravær under 3 %
 • Alle skal til enhver tid bruke nødvendig sikkerhets- og verneutstyr og er ansvarlige for egen og andres sikkerhet
 • Vi skal skape tillit hos våre kunder, trygghet og trivsel hos våre ansatte
 • Vi skal følge lover, forskrifter og etiske retningslinjer
 • HMS er et linjeansvar i hele organisasjonen

Kvalitet

 • Vi leverer det produktet våre kunder forventer til avtalt leveringstid, kvalitet og i henhold til gjeldende produktstandarder
 • Vi skal være sertifisert eller akkreditert i henhold til relevante standarder
 • Vi skal lære av våre feil
 • Vi skal dokumentere vår kvalitet
 • Å ha en optimalisert produksjon
 • Å ha et motivert, dyktig og engasjert personell

Referanser

Aktuelt

Start typing and press Enter to search