Nytt i NS-EN ISO 1461:2022

Den internasjonale varmforsinkingsstandarden ISO 1641 er nå oppdatert til NS-EN ISO 1461:2022, og den erstatter den tidligere versjonen fra 2009.

Blant hovedendringene er tydeligere definisjon av ulike ståltyper og lavere krav til beleggtykkelse for visse ståltyper. Det er også nye krav til pussing av flamme-, laser- eller plasma-skårne overflater før levering for å sikre minimumsbeleggtykkelse. 

Endringene i måleprotokoller tillater mindre beleggtykkelse på visse deler som avstivere og braketter. Tillegg C omhandler nå bruk av sinkrik maling for reparasjon av skader, samt utfordringer ved fjerning av flux og sinkaske-rester. 

Teksten i NS er også restrukturert for klarere definisjoner av begrepene, inkludert varmforsinking, overflateflekker i fuktighet og etterbehandling.

NOT contributes to accessibility in nature

NOT have been involved in two exciting projects that will make it easier for you to navigate through nature.

We choose green zinc

The zinc we purchase is produced in the most environmentally friendly manner possible, prioritizing climate consciousness.

NOT is investing in renewable energy!

Norsk Overflate Teknikk is committed to sustainable energy.
Search