Overflatebehandling til bygg og anlegg - NOT

Bygg og anlegg

Øk levetiden på metall i bygg og anlegg. Fasadeplater og bærende konstruksjoner beholder styrke og utseende. Når NOT blir med tidlig i prosjekteringsfasen kan den mest holdbare og økonomiske løsningen bli lagt til grunn. Vi følger standardene NS-EN ISO 12944-2:2017 og NS-EN 13438:2013.

For å finne gode løsninger anbefaler vi tidlig dialog.

Referanser bygg og anlegg

Aktuelt

Start typing and press Enter to search