Beising av rustfritt stål

Få tilbake metallets opprinnelige egenskaper

NOT Prosess har spesialisert seg på passivering/beising av rustfritt stål. Dette er en prosess hvor man ved hjelp av beising tilbakefører egenskapene metallet hadde før det ble forurenset.

Beising av rustfritt stål. Foto.

Vi kan tilby transport

Bergen–Stavanger / Stavanger–Bergen
Stavanger–Kristiansand–Østlandet / Østlandet–Kristiansand–Stavanger
Vi er også behjelpelige med andre destinasjoner.

Ta gjerne kontakt med vår planlegger for priser på transport
telefon: (+47) 90 08 13 85,
e-post: post.overflate@not-as.no.

Kontakt (+47) 90 08 13 85

Per T. Høyland
Driftsleder / planlegger
(+47) 90 08 13 85
Stian Sviland
Daglig leder
(+47) 90 75 86 00

Teknisk informasjon

Beising av rustfritt stål

Beising er en kjemisk prosess som brukes til å fjerne overflateforurensninger som oksider, slagg, smuss og rust fra overflaten. Formålet med beising er å forbedre overflatens utseende og korrosjonsbestandighet. Beising utføres ved bruk av spesialiserte beisemidler for rustfritt stål. Beising kan utføres ved hjelp av børster, sprøyting eller nedsenkning av ståldelene i beisemidlet. Etter beisingen må stålet grundig skylles og rengjøres for å fjerne eventuelle gjenværende beisemidler før passiveringsprosessen starter.

Beising gjøres for å gjenopprette det beskyttende kromoksidlaget på overflaten av rustfritt stål. Rustfritt stål inneholder en liten mengde krom, som reagerer med oksygen i luften og danner et usynlig oksidlag som beskytter stålet mot korrosjon.

 

Dimensjoner:

Beisebad 1: l 6,2m x b 3,0 x h 3,50m.

Beisebad 2: l 6,2m x b 1,40 x h 3,50m

Sprøytehall: l 15 m x b 7 m x h 6 m

NOT bidrar til tilgjengelighet i naturen

Vi i NOT har vært involvert i to spennende prosjekter, som vil gjøre det enklere for deg å ta deg frem i naturen – hele året.
Miljøvennlig sink fra Odda. Foto.

Vi velger grønn sink 

Det betyr at sinken vi kjøper er produsert så klimavennlig som overhodet mulig.
NOT bygning med solceller på tak. Foto.

NOT satser på fornybar energi!

Vi investerer i solceller og en grønnere drift.
Søk