Vårt mål er lavest mulig utslipp

Og vi jobber med dette hver dag.

NOT skal jobbe for å ha en så bærekraftig produksjon som mulig. Ressursbruken skal kontinuerlig optimaliseres og alle produktene våre skal til slutt kunne gjenvinnes og senere leve videre på nye måter. Det betyr at gjenbruk har høyt fokus i vår hverdag.

NOTs produksjonslokaler utgjør tilsammen et areal på 23 000 m2. Vi er i gang med en omfattende moderniseringsprosess for å tilrettelegge for en så bærekraftig drift som mulig. 

Våre første steg i en grønnere retning startet med renovering av vårt eldste lokale, hovedkontoret på Nærbø. I dag er dette lokalet det reneste produksjonslokalet for varmforsinking i landet. 

Vi henter energi fra sola

Strøm produsert
500000  kWh
CO2-utslipp redusert
400000  kg
boligers forbruk
Tilsvarer  0

Vi produserer vår
egen strøm

Solenergi er ren energi! Vi har installert solceller på taket til våre tre produksjons­lokaler. Dette skal på gode dager dekke vårt behov for strøm – og skulle det bli noe ekstra, sendes resten ut på strømnettet.

Play Video about Video poster - Solcelleanlegg. Foto.

Våre produksjonslokaler har solceller på taket

Disse produserer 510 000 kWh årlig.

Alle kjøretøy blir elektriske

Til nå er ca. 30 % av våre biler og trucker elektriske.

Overskuddsstrøm legges ut på strømnettet

Slik at miljøet kan nyte godt av våre tiltak.

Vi produserer i 100% lukket anlegg

Pulverlakkering. Grafikk.

Pulverlakk

Pulverlakk har ingen flyktige løsemidler. Ikke bare er dette positivt for arbeidsmiljøet, det vil også føre til at prosessen gir minimalt med svinn.

En pulverlakkert overflate har høy korrosjonsmotstand og lang levetid.

Varmforsinking

  • Alt stål som varmforsinkes er 100% resirkulerbart.
  • All sink er 100% resirkulerbar.
  • Reststoffer fra prosessen gjenvinnes eller tas hånd om på en sikker måte.

Utvinning av sink har et lavt energiforbruk. Sink har også en meget høy renhet.

Varmforsinket stål har en levetid på 30-55 år i industri- og maritimt miljø.

  • Nullutslipp (BAT – Best Available Technology)
  • Antall kjemikalier skal reduseres
  • Kjemikalieforbruk skal overvåkes
  • Vi skal forebygge forurensing og redusere negativ miljøpåvirkning
  • Vi skal sortere og redusere mengden avfall, og optimalisere vår ressursbruk
Søk