Bærekraft

Medlemslandene i FN har vedtatt en rekke mål for en bærekraftig utvikling fram mot 2030. Målene er satt for å dekke behovene til de som lever nå, samtidig som som de sikrer trivsel for kommende generasjoner. En bærekraftig utvikling vil skje gjennom en balanse mellom klima og miljø, økonomi og sosiale forhold.

NOT ønsker å bidra til at disse målene oppnås, og jobber mot dette hver dag.

Vår viktigste ressurs
er folkene.

Og alle er unike.

Arbeidere samlet. Foto.

Vårt mål er lavest mulig
utslipp.

Og vi jobber for dette hver dag.

Vi gjenvinner. Hver dag.

Topp kvalitet gir lang levetid.

Og sparte ressurser.

Lysefjordbrua. Foto.
Søk