Alle skal ha det bra.

Derfor sponser vi et stort utvalg organisasjoner og foreninger.

For NOT er det viktig at barn og unge skal få mulighet til å være med på det som skjer, uavhengig av økonomisk situasjon. Når vi bidrar med økonomisk støtte til små lag og organisasjoner ser vi at hver krone betyr mye for mange.

Hognestad Il.

NOT har i mange år sponset det lille, men betydningsfulle idrettslaget Hognestad il.

Tommy Hognestad Liland er daglig leder i Hognestad Il og forteller hvorfor NOT er viktig for idrettslaget:

– Bidragene vi får fra sponsorene er det som gjør at vi kan gi et spennende tilbud til barn og unge i egen bygd – og NOT er en av de største sponsorene vi har.

Hognestad er en liten bygd på Jæren og idrettslaget er en viktig arena for det sosiale i bygda. Her får barn og ungdom utfolde seg sammen, i positive rammer. De voksne møtes på dugnad, og pensjonistene får et samlingssted på dagtid. Her bygges vennskap og samhold – på tvers av generasjoner.

– Idrettslaget er limet i bygda, forteller Liland.

Vi sponser de små.

Breddeidretten bidrar til at alle skal få oppleve gleden av idrett uansett økonomiske eller fysiske evner. Her skapes fellesskap og trygghet.

Kreftomsorgen logo. Grafikk.

Sterkere sammen.

Kreftomsorg Rogaland er et unikt kompetansesenter som skreddersyr psykososial helsehjelp til kreftsyke, pårørende og etterlatte.
4H logo. Grafikk.

Aktiv og engasjert ungdom.

4H bygger på en idé om å lære om samspill i naturen. Medlemmene mulighet til å utvikle seg selv, og være del av et sosialt fellesskap der alle har omsorg for hverandre.
Trafikkalender logo. Grafikk.

Trygg skolevei.

Skolebarnas trafikkalender bidrar til opplæring og informasjon om trygg skolevei for de minste i nærmiljøet vårt.
Sanitetsforeningen logo. Grafikk.

Forskning på kvinners helse.

Sanitetskvinnene fremmer kvinners helse og livsvilkår, bidrar til en inkluderende oppvekst og skaper trygge lokalsamfunn.

Varhaug Il.

I NOT er vi opptatt av at alle skal få de beste forutsetningene. Vi ønsker å bidra til å skape mindre ulikheter. Nettopp derfor sponser vi bredden.

Jan Christian Vasshus er daglig leder i Varhaug il og forteller at de økonomiske midlene idrettslaget mottar fra NOT er viktig.

– Her på Varhaug har vi et bredt aktivitetstilbud og NOT er en av samarbeidspartnerene som gjør dette mulig.

Vasshus forteller om et idrettslag som er en viktig samlingsplass for både store og små i bygda. Her yrer det av liv, latter, læring og lek, både innendørs og utendørs.

– Det nyeste tilskuddet på aktivitetsfronten er E-sport. Dette er en voksende og enormt spennende idrett. E-sport-lagene trener både med fysisk aktivitet og strategi ved datamaskinen. Vi ser at dette tilbudet treffer en ny gruppe barn. Det er skikkelig stas å kunne tilby en aktivitet, i sunne rammer, til enda flere av de unge i bygda vår, avslutter Vasshus.

Kreftomsorg Rogaland.

– Vi er et resultat av et lokalt spleiselag og støtten vi får fra bedrifter betyr mye, forteller Inger Marie Farbrot, daglig leder i Kreftomsorg Rogaland.

Kreftomsorg Rogaland er et unikt kompetansesenter som skreddersyr psykososial helsehjelp til kreftsyke, pårørende og etterlatte.

Farbrot forteller at det handler om å få hjelp til å leve, ikke bare overleve når kreft rammer. Svært mange berøres i dag av kreft – og mange som får kreft lever lenge med sykdommen.

– Midlene vi mottar brukes til å følge opp de som er berørt av kreft gjennom blant annet terapeutiske samtaler, rådgivning og kurs, der vår visjon er Livskvalitet – når livet er i endring, forteller Farbrot.

Marie fra Kreftomsorgen Rogaland. Foto.
Søk