Vårt mål er
null utslipp.

Og vi er på god vei.

NOT skal jobbe for å ha en så bærekraftig produksjon som mulig til en hver tid. Ressursbruken skal kontinuerlig optimaliseres. Det betyr at gjenbruk har høyt fokus i vår hverdag.

Alle produktene våre skal til slutt kunne gjenvinnes og kunne leve videre på nye måter.

Pulverlakk

Pulverlakk har ingen flyktige løsemidler, noe som er veldig positivt for arbeidsmiljøet. Prosessen gir også minimalt med svinn.

Pulverlakk-overflaten har en høy korrosjonsmotstand.

God planlegging gir god flyt.

I NOT er vi opptatt av å ha en bærekraftig produksjon. Det innebærer blant annet å ha en god flyt i produksjonen slik at prosjektene blir økonomisk lønnsomme. God planlegging, riktig programvare og digital samhandling er noen av virkemidlene vi bruker for å oppnå dette.

Stein Vagle er driftsleder og planlegger i NOT. Han sørger for å legge til rette for at alle som jobber i produksjonen vet hva de skal gjøre til en hver tid.

– Vi kjører to skift på enkelte arbeidsstasjoner, slik at vi får produsert mest mulig når alt er rigget opp.

Det gjør at vi også blir veldig fleksible, noe kundene setter stor pris på.

Vagle forteller også at bedriften har daglige morgenmøter. Dette er viktig for at alle skal være oppdatert på status på prosjekter og for å prioritere rekkefølge på jobber slik at jobbene blir levert på tiden.

– Datasystemet vi bruker hjelper oss med å få god flyt i arbeidet. Der har vi alt liggende lett tilgjengelig med kort vei til de rette prosedyrene, forteller Vagle.

Det er vel heller ingen hemmelighet at god motivasjon er viktig for å gjøre en god jobb:

– Jeg synes det er gøy å arbeide. Gøy å være på jobb og ha folk rundt meg og skape ting sammen, avslutter Vagle.

Varmforsinking og
gjenvinning

  • Alt stål som varmforsinkes er 100% resirkulerbart.
  • All sink er 100% resirkulerbar.
  • Reststoffer fra prosessen gjenvinnes eller tas hånd om på en sikker måte.

Utvinning av sink har et lavt energiforbruk. Sink har også en meget høy renhet.

Varmforsinket stål har en levetid på 30-55 år i industri- og maritimt miljø. To til tre ganger lengre i byer eller på landet.

100% fornybar energi.

NOT ønsker å bidra positivt til klimaet og går for 100% vannkraft til sitt strømforbruk. Dette betyr at bedriften sitt markedsbaserte C02-utslipp blir null.

Avtalen om 100% vannkraft garanterer at det produseres like mye ren, fornybar strøm som NOT bruker. På denne måten bidrar NOT positivt til klimaet og oppmuntrer til økt produksjon av klimavennlig kraft.

Direktør i NOT, Geir Ove Salte er glad for dele den positive nyheten om hvordan bedriften tar et valg for framtiden.

– Vi er opptatt av bærekraft i alt vi gjør og det gjør oss enormt glade at vi nå også kan velge fornybar energi. Bedriften har et estimert årsforbruk på ca. 10 000 000 kWh, noe som betyr 3 960 000 kg CO2 utslipp basert på forbruk. Med kjøp av denne opprinnelsesgarantien kan vi nå rapportere 0 kg i CO2 utslipp. Dette er helt i tråd med strategien vår, forteller Salte.

Les hva NVE sier om opprinnelsesgaranti.

Start typing and press Enter to search