Topp kvalitet
gir lang levetid.

Topp kvalitet gir lang levetid.
Og sparte ressurser.

Vi leverer produkter som skal vare. Lenge. Dette tankesettet skal også styre alt vi kjøper inn av andre varer til driften. Alle produktene våre skal til slutt kunne gjenvinnes og kunne leve videre på nye måter.

Det er etter en tids bruk og belastning man ser kvaliteten i overflatebehandlingen. NOToverflaten er den overflaten som holder seg like fin. År etter år. Storm etter storm. NOToverflaten tåler tøff bruk og høy slitasje. Lønnsomheten er åpenbar. Over tid blir det enda tydeligere. Der andre løsninger krever kostbart vedlikehold og gjerne stopp i produksjonen under utbedringen, er NOToverflaten holdbar. Grunninvesteringen varer lenge.

For å finne den optimale løsningen for våre kunder, er det viktig å bli kontaktet tidlig. Da kan våre erfarne og dyktige fagfolk komme med sine anbefalinger, og det er mulig å gjøre rette valg til rett tid.

Pulverlakk – et bærekraftig valg. 

Pulverlakk er populært valg da det er tilgjengelig i et nesten ubegrenset utvalg av farger. Men det beste av alt er at lakkeringsmetoden gir god slitestyrke og beskytter særs godt mot rust.

Ivar Salte, daglig leder i NOT Pulverlakk forteller om kunder som opplever store besparelser ved valg av pulverlakk.

– Vi får tilbakemelding fra kunder om at vedlikeholdskostnaden går betydelig ned når de har brukt pulverlakk i stedet for andre overflatebehandlinger.

Pulverlakk er helt fritt for løsemidler og farlige arbeidsgasser og er derfor et bra valg for arbeidsmiljøet.

– Pulverlakk er et godt valg både for oss som arbeider med det og kundene. Vi vet at produktene vi leverer kommer til å vare lenge og det føles både godt og viktig, avslutter Salte.

Pulverlakk

Pulverlakk har ingen flyktige løsemidler, noe som er veldig positivt for arbeidsmiljøet. Prosessen gir også minimalt med svinn.

Pulverlakk-overflaten har en høy korrosjonsmotstand.

Backe Bergen var totalentreprenør på prosjektet. Byggherre var Voss Resort. NOT sin oppdragsgiver var Johs. Sælen & Sønn. NOT og Johs. Sælen & Sønn har et godt samarbeid som har vart i mange år. Foto: Jon Hunnålvatn

En overflate som varer på Nord-Europas største og mest moderne gondolbane. 

-Å bygge en ny gondolbane er en stor investering i et krevende miljø. Da er det særdeles viktig å bruke løsninger som varer med tanke på vedlikeholdskostnader, sier daglig leder i NOT Geir Ove Salte.

Byggverket skal tåle mye bruk år etter år i hardt vær. Da kreves en varig overflatebehandling.

Aktuelle prosjekter.

Start typing and press Enter to search