Vindmølle. Foto.

Vindmøller som skal vare lenge

Vi har pulverlakkert norskproduserte vindmøller til et pilotprosjekt i Kristiansand.
Søk