Miljøvennlig sink fra Odda. Foto.

Vi velger grønn sink 

Det utvikles stadig nye, forbedrede og grønnere alternativer i bransjen vår. Det er vi glade for! Økt fokus på bærekraft, nyere forskning på området, åpenhet for endring og et ønske om å gå en grønnere drift i møte, har gjort at vi har måttet tenke kreativt. Det har ført til at vi har gjort flere nødvendige tiltak, som omfatter alt fra satsing på fornybar energi, til bevissthet i forhold til hvilke produkter vi tilbyr.

Vi ønsker å være en pådriver for en bærekraftig utvikling, og vet at dette verdsettes hos våre samarbeidspartnere og kunder. At vi jobber aktivt for å begrense vårt CO2-avtrykk er en forutsetning – ikke bare for at vi skal nå egne bærekraftsmål, men også for at vi skal være aktuelle for fremtidige kunder og fremtidsrettede prosjekter.

Miljøvennlig sink fra Odda
NOT er blant de første aktørene i bransjen til å benytte Low-carbon Zinc. Denne levers av Boliden i Odda – som har verdens mest klimaeffektive sinkproduksjon. Sinken, som utvinnes ved bruk av ren energi, reduserer karbonavtrykket betraktelig i forhold til andre alternativer som er tilgjengelig på markedet.

Se vårt Low-carbon Zinc sertifikat her

Varmforsinking er den beste måten å beskytte jern og stål mot rust – blant annet på grunn av sin lange levetid. Varmforsinket stål krever ikke vedlikehold og varer i hele 50–100 år!

Vi tar ansvar!
NOT har store ambisjoner og ønsker å fortsatt være ledene innen overflatebehandling i Norge – i mange år frem i tid. Derfor er det viktig at vi holder oss oppdatert, har de beste løsningene og den mest bærekraftige produksjonen i bransjen. Det er et ansvar vi tar med glede.

Søk