Bildet viser den nye torgboden, fra venstre kommunalstyreleder Per A. Thorbjørnsen (V), Karl W. Sandvig (Pp), Kristin Gustavsen , Stavanger sentrum AS, Idéutvikler Ketil Dybvig og Claus Sigurd Petersen fra Stavanger kommune.

Prototypen til den nye torgboden i Stavanger er pulverlakkert av NOT

Den første prototypen er laget og skal prøves ut i praksis.

Torgboden er bygget i aluminium og tre, og er i tillegg utstyrt med en solid 2 tonns betongsokkel, slik at den er stabil nok til å stå i mot påkjenninger og vil være så å si umulig å velte.

Søk