NOT bygning med solceller på tak. Foto.

NOT satser på fornybar energi!

Vi i Norsk Overflate Teknikk har satt oss fem mål som vi alltid jobber for å møte. Ett av disse, som kanskje også er det viktigste, handler om å ha en bevisst miljøpolitikk. Derfor er vi stolte over at vi nå kan melde at NOT har valgt å investere i solceller!

Som ledende aktør innen overflatebehandling i Norge, ønsker vi å være pådriver for en bærekraftig utvikling innen bransjen vi er en del av. Bærekraft og bevissthet rundt temaet er viktig for oss, våre kunder og samarbeidspartnere. Det er derfor en stor glede at vi nå har valgt å gå en grønnere drift i møte!

Solcelleparker på tre lokasjoner
Vi har til nå installert solcelleparker på tre av våre bygninger, nemlig NOT Varmforzinking, NOT Pulverlakk og NOT Industrimaling. Totalt vil solcellepanelene dekke et areal på 4 500 kvadratmeter og generere opp mot 510 000 kilowatt, fornybar energi i året – det er 480 000 kg CO2 spart per år!

Tar ansvar for miljøet
Bakgrunnen for at vi ønsker å satse på fornybar energi, kommer av flere grunner.
Det er ikke til å komme utenom at vi, på lik linje med våre konkurrenter, er avhengige av energi og har et høyt strømforbruk. Dette er ikke noe vi ønsker å legge skjul på. Det vi derimot ønsker, er å ta ansvar for vår miljøpåvirkning. Bærekraftspørsmålet har tvunget oss til å tenke annerledes når det kommer til både produksjon og drift. Det er vi glade for! Resultatet blir da en mer bærekraftig drift, i tillegg til at vi aktivt vil jobbe for å finne flere grønne tiltak som kan være aktuelle for oss, også i fremtiden.

Satsingen på fornybar energi, vil også være kostnadsmessig besparende for oss, både på lang og kort sikt. Det hele resulterer i en vinn-vinn-situasjon, og vi gleder oss til videre utvikling.

Geir Ove Salte - Direktør i NOT. Foto.
Geir Ove Salte, direktør i NOT.
Solcelleanlegget på Nærbø under montering. Foto.
Solcelleanlegget på Nærbø under montering.
Søk