Passiv brannbeskyttelse. Foto.

NOT Industrimaling tilbyr passiv brannbeskyttelse

NOT Industrimaling er sertifiserte påførere av Chartek, Pyroclad X1 og Jotachar.

Passiv brannbeskyttelse benyttes på spesielle områder for å beskytte konstruksjoner mot sterk varmepåvirking fra brann og eksplosjon.

Søk