Kontrakt med Lyse. Foto.
F.v. Direktør i NOT AS Geir Ove Salte, representant fra Lyse, Berge Opstad Rugland og HMSK-ansvarlig i NOT AS Tor Stian Friestad.

Norsk Overflate Teknikk går for 100% fornybar energi

NOT ønsker å bidra positivt til klimaet og går for 100% vannkraft til sitt strømforbruk i 2021. Dette betyr at bedriften sitt markedsbaserte C02-utslipp blir null.

Avtalen om 100% vannkraft, fra Lyses kraftverk i Lysefjorden, garanterer at det produseres like mye ren, fornybar strøm som NOT  bruker. På denne måten bidrar NOT positivt til klimaet og oppmuntrer til økt produksjon av klimavennlig kraft.

Direktør i NOT, Geir Ove Salte er glad for dele den positive nyheten om hvordan bedriften tar et valg for framtiden.

– Vi er opptatt av bærekraft i alt vi gjør og det gjør oss enormt glade at vi nå også kan velge fornybar energi. Bedriften har et estimert årsforbruk på ca. 10 000 000 kWh, noe som betyr  3 960 000 kg CO2 utslipp basert på forbruk. Med kjøp av denne opprinnelsesgarantien kan vi nå rapportere 0 kg i CO2 utslipp. Dette er helt i tråd med strategien vår, forteller Salte.

Hva er opprinnelsegaranti?
Opprinnelsesgarantier er en merkeordning for elektrisitet for å vise strømkunden at en mengde kraft er produsert fra en spesifisert energikilde. Ordningen ble innført med EUs første fornybardirektiv (Direktiv 2001/77/EC) i 2001 for å gi forbrukere et valg mellom fornybar kraft og ikke-fornybar kraft.

Kilde NVE.

Søk