Sprøyting. Foto.

Norsk Overflate Teknikk overtar IKM Haaland AS sitt pulverlakkeringsanlegg på Vigrestad

Det nye firmanavnet blir NOT Pulverlakk Haaland. Overtakelse vil tre i kraft fra uke 32. De ansatte i pulverlakkeringsanlegget får tilbud om å fortsette i sine stillinger i det nye firmaet.

Norsk Overflate Teknikk er i stadig vekst og ser store muligheter i det nye anlegget. Denne overtakelsen er et ledd i den videre satsingen i markedet onshore og offshore. I nært samarbeid med våre kunder har pulverlakkering til offshore kunder gitt svært gode resultater. NOT Pulverlakk Haaland vil utfylle NOT sine tjenester når det gjelder overflatebehandling og pulverlakkering spesielt.

Ivar Salte som i dag er daglig leder i NOT Pulverlakk vil også ha ansvaret for drift av det nye firmaet.

Søk