Bærekraft, Voss Gondol. Foto.
Backe Bergen var totalentreprenør på prosjektet. Byggherre var Voss Resort. NOT sin oppdragsgiver var Johs. Sælen & Sønn. NOT og Johs. Sælen & Sønn har et godt samarbeid som har vart i mange år. Foto: Jon Hunnålvatn.

En overflate som varer på Nord-Europas største og mest moderne gondolbane

Voss Gondol er et unikt og sjeldent prosjekt i Norge. Det er den første gondolbanen som er bygget i landet på over 50 år. Investeringen er den største som er gjort i en skidestinasjon nord for Alpene.

Utbygger Voss Resort AS mener gondolen vil ta destinasjonen Voss til nye høyder. Målet er at den nye banen skal gi økt aktivitet på både vinter- og sommertid.

Utbyggingen av en ny gondolbane har vært jobbet med over mange år på Voss. Den nye banen erstatter den gamle Hangursbanen, med de to kjente vognene Dinglo og Danglo, men samtidig gir den nye banen også bygda en helt ny dimensjon. Banen starter nede i Voss sentrum og ender på Hangurstoppen. Med 9 kabiner som tar 34 personer hver vei har banen kapasitet til å frakte opp til 1069 personer i timen!

NOT har varmforsinket stålet på Voss Gondol. Korrosjonsbeskyttelsen som er valgt er en langtids korrosjonsbeskyttelse, som varer lenge og krever lite eller ingen vedlikehold.
– Å bygge en ny gondolbane er en stor investering i et krevende miljø. Da er det særdeles viktig å bruke løsninger som varer med tanke på vedlikeholdskostnader, sier daglig leder i NOT Geir Ove Salte. Byggverket skal tåle mye bruk år etter år i hardt vær. Da kreves en varig overflatebehandling.

– Det at dette er den første gondolbanen som er bygget i Norge på 50 år gjør at det var et utrolig spennende prosjekt å få mulighet til å være med på, sier Salte. Voss Gondol er et unikt prosjekt som vi er stolte av å ha bidratt på.

Verdifulle ting tar man vare på.

Gondol på Voss. Foto.
Overflatebehandlingen som er valgt varer lenge og krever lite eller ingen vedlikehold. Foto: Jon Hunnålvatn.
Gondol, Voss. Foto.
Voss Gondol er den første gondolbanen som er bygget i Norge på over 50 år. Foto: Jon Hunnålvatn.
Søk