NOT Industrimaling AS tilbyr Passiv brannbeskyttelse

 In Aktuelt

NOT INDUSTRIMALING AS er sertifiserte påførere av Chartek, Pyroclad X1 og Jotachar.

Passiv brannbeskyttelse benyttes på spesielle områder for å beskytte konstruksjoner mot sterk varmepåvirking fra brann og eksplosjon.

Start typing and press Enter to search