Sinterco AS blir et firma i Norsk Overflate Teknikk AS fra 1.1.2013

 In Aktuelt

Norsk Overflate Teknikk AS har inngått en intensjonsavtale med Sinterco AS om kjøp av firmaet.

Norsk Overflate Teknikk AS (NOT) vil bygge ny fabrikk i Larvik-området i 2013.

Start typing and press Enter to search