Nye internett adresser til Norsk Overflate Teknikk sine firma

 In Aktuelt

Nye internettadresser www.not-as.no. Felles portal for alle firmaene i Norsk Overflate Teknikk – NOT

Vi ønsker en sterkere profilering av Norsk Overflate Teknikk og firmaene som tilhører gruppen. Målet er at nye internettadresser skal gjøre det enkelt å velge ulike overflatebehandlinger. I forbindelse med navneskifte vil alle firmaene ha felles portal – gå inn på www.not-as.no.

Start typing and press Enter to search