NOT Overflatebehandling – ISO 9001:2008 og 14001:2004 sertifisert

 In Aktuelt

NOT Overflatebehandling har stor fokus på HMS og kvalitetssikring av sine arbeidsprosesser.

Som et ledd i denne prosessen er alle 3 avdelingene i NOT Overflatebehandling sertifisert etter ISO 9001:2008/ 14001:2004 fra 17. juni 2013. NOT Overflatebehandling, avd. 100 Xylan ble sertifisert i 2010.

Start typing and press Enter to search