Klimaregnskap 2011 for NOT Pulverlakk og NOT Varmforzinking

 In Aktuelt

NOT-bedrifter med fokus på sine CO2 utslipp

Som en integrert del av en overordnet klimastrategi er hensikten med rapporten å vise NOT Pulverlakk og NOT Varmforzinking sine klimagassutslipp (GHG-utslipp). Et klimaregnskap er et viktig verktøy i arbeidet med å identifisere konkrete tiltak for å redusere energiforbruk og tilhørende GHG-utslipp. Denne årlige rapporten gjør oss i stand til å måle nøkkeltall og dermed evaluere oss selv over tid.

Informasjonen som benyttes i et klimaregnskap stammer både fra eksterne og interne kilder og blir omregnet til tonn CO2-ekvivalenter. Analysen er basert på den internasjonale standarden «A Corporate Accounting and Reporting Standard» som er utviklet av «the Greenhouse Gas Protocol Initiative» – GHG protokollen. Dette er den mest anvendte metoden verden over for å måle utslipp av klimagasser. ISO standard 14064-1 er basert på denne.

Start typing and press Enter to search