Jæren Zink styrker virksomheten innen varmforzinking

 In Aktuelt

Lode Zink AS fusjonerer med Jæren Zink AS og samler all varmforzinking i en fabrikk

Med fusjonen ønsker vi å få en enda mer effektiv drift og å utnytte kapasiteten ved å samle varmforzinkingsprosessen på ett sted, hos Jæren Zink AS, Jernbanevegen, Nærbø. Lode Zink har vært en avdeling av Jæren Zink siden 2006.

Alt gods som tidligere ble levert Lode Zink, Bryne leveres nå til Jæren Zink, Jernbanevegen, Nærbø.

Ta gjerne kontakt med planlegger Svein Arne Njærheim, 982 96 251, dersom du har noen spørsmål om levering av gods. Han har også hatt planleggingsansvaret for Lode Zink AS i flere år.

Start typing and press Enter to search