Norsk Overflate Teknikk AS med fokus på miljø

 In Aktuelt

Norsk Overflate Teknikk sertifiserer seg for en sunn bedrift med NS-EN ISO 14001:2004

Norsk Overflate Teknikk har etablert et miljøstyringssystem. I dene prosessen har det vært sentralt å sette konkrete mål, oppfølging og evaluering av disse. Gjennom dette arbeidet er vi i stand til å vurdere vår miljøprestasjon, samt ivareta forpliktelsen om kontinuerlig å forbedre dette arbeidet.

Videre skal systemet bidra til å skape trivsel på arbeidsplassen. Dette skal skje ved at helse, miljø og sikkerhet planlegges og prioriteres på lik linje med produksjon og økonomi. HMS skal være en del av linjeledelsens resultatansvar.

Virksomheten skal drives på en slik måte at vi ikke forårsaker ulykker, skader, tap eller forurensinger, enten det gjelder menneskers liv og helse, det ytre miljø, råvareforbruk, anlegg og produksjon, kunnskap og informasjon.

Start typing and press Enter to search